در ابتدا به این نکته توجه بفرمایید :

 تمامی بسته ها دارای بیمه هستند و چنانچه حین تحویل بسته صدای شکستگی، ریخته شدن مایعات، تغییر در ظاهر کارتن مشاهده کردید از تحویل آن امتناع کنید و یا نزد خود مأمور تحویل دهنده بسته را باز نمایید تا صورتجلسه انجام گردد و کالا را مجدد به ایشان تحویل دهید.

سفارشاتی که از طریق پیک و سفیران دنیای موبایل پازل می بایست به دستتان برسد را تنها از طریق واتساپ و یا تماس تلفنی با شماره 32220091 013 داخلی شماره 5 پیگیری فرمایید.

از این فرم جهت پیگیری وضعیت سفارش استفاده نمایید.

وضعیت های سفارش

  • در صف بررسی

  • تایید سفارش

  • آماده سازی سفارش

  • خروج از مرکز پردازش

  • تحویل شده به مشتری

پشتیبانی